Atık Su Arıtma Tesisi

Bölgenin atık su arıtma tesisi 10.000 m3/gün kapasitelidir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerden oluşmaktadır.

Atık Su Arıtma Tesisi

Bölgenin atık su arıtma tesisi 10.000 m3/gün kapasitelidir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerden oluşmaktadır.

Çıkış suyu hali hazırda Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19 Karışık Endüstriyel Atık suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları’nı, alıcı ortam olarak Dededüzü Deresine sağlayarak deşarj edilecektir.