Elektrik

49 yıl süreyle bölge yönetiminde olan elektrik dağıtım faaliyetleri, tüm mevzuatlara uygun olarak OSB Dağıtım Lisansı ile yapılmaktadır.

Elektrik

49 yıl süreyle bölge yönetiminde olan elektrik dağıtım faaliyetleri, tüm mevzuatlara uygun olarak OSB Dağıtım Lisansı ile yapılmaktadır. Bu konudaki gerekli işlemler 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 01/06/2016 tarihli ve 63075 sayılı kararı ile ED-OSB/63075/03511 Lisans numarası ile 01/06/2016 tarihinde OSB Dağıtım Lisansı alınmıştır.

Katılımcıların proje onayı ile geçici ve kesin kabul işlemleri, Uludağ Elektrik tarafından yapılmakta olup; enerji müsaadeleri, elektrik satış sözleşmeleri, sayaç okuma ve faturalama işlemleri Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

OSB Dağıtım Lisansı

Lisanssız Elektrik Üretimi  Başvurusu