Sıfır Atık

Sıfır Atık Yönetim Sistemi

Sıfır Atık

12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî gazete ile yürürlüğe giren SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ gereğince bölgemizde bulunan yatırımcıların Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmaları gerekmektedir. Ek 1 Listelerinde yer alan yatırımcıların Sıfır Atık Belgesi alma zorunluluğu bulunurken, Ek 1 listesinde yer almayan yatırımcıların Entegre Çevre Yönetim Sistemi Sıfır Atık Uygulaması üzerinden aylık bildirimleri yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzce geçici atık depolama alanında depolanacaktır. Firmanızın ofislerinden kaynaklanan atıklar

Kağıt, Plastik, Metal ve Cam Atıklar (05.01.06)-(BAHM Geri Dönüşüm San ve Tic. A.Ş. ye gönderilmek üzere geçiçi atık depolama alanımızda depolanacaktır.) 

Atık Pil-(TAP Derneği'ne (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthaltçıları Derneği) gönderilmek üzere geçici depolama alanımızda depolanacaktır.)

olmak üzere  Çarşamba günleri 14.00-15.00 saatleri arasında kabulü yapılacaktır.

Sızdırmaz poşet ile kabulü yapılacak olan atıklar tartılacak olup kabul tutanağı verilecektir.

Firmanızca teslim edilen atıklar için verilecek Teslim Tutanağı ile Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne girişler firmanızca yapılacaktır.

12/7/2019 tarih ve 30829 sayılı Resmî gazete ile yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği madde 11 gereğince organize sanayi bölgelerinin sınırları içerisindeki tüm kurum, kuruluş ve işletmelerin bu plana uymasını sağlamakla ilgili yükümlülüğü bulunduğundan; işletmeniz için Entegre Çevre Yönetim Sistemi Sıfır Atık Uygulaması üzerinden yapılan atık bildirimlerinin ekran görüntülerini üst yazı ile birlikte aylık olarak bölgemize iletmeleri gerekmektedir.

Sıfır Atık Projesi kapsamında dokümanlara indirme linklerinden ulaşabilirsiniz.

Sunum

Sıfır Atık El Kitapçığı

Bölgemiz Atık Toplama Konteynırları Yerleşim Planı

Sıfır Atık Konteynırları -1 Konum

Sıfır Atık Konteynırları-2 Konum

Sıfır Atık Konteynırları-3 Konum

Sıfır Atık Konteynırları-4 Konum

Bakanlığımızca hazırlanmış Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kılavuzları

İşletmenizde kullanabileceğiniz örnek atık toplama ekipmanları örnek 1

İşletmenizde kullanabileceğiniz örnek atık toplama ekipmanları örnek 2