Su/Atıksu

Bölgedeki katılımcılara dağıtılan kullanma suyu, 5 adet derin su kuyusundan temin edilmekte, 6-10 bar basınçta katılımcılara dağıtımı yapılmaktadır.

Su/Atıksu

Bölgedeki katılımcılara dağıtılan kullanma suyu, 5 adet derin su kuyusundan temin edilmekte, 6-10 bar basınçta katılımcılara dağıtımı yapılmaktadır. Hali hazırda su 3.000 m3’lük su deposunda depolanmakta ve 6-10 bar basınçta katılımcılara dağıtımı yapılmaktadır. Su tüketiminin artması halinde yer tespiti yapılmış 5 adet daha derin su kuyusu bulunmaktadır. Derin su kuyularının açılması ve su deposunun kapasitesinin arttırılması ile ilgili proje çalışmaları devam etmektedir.

Atık su altyapısı 3 hat olacak şekilde (sülfür, krom ve evsel) olarak toplanmaktadır, bölgede toplam 33 km atık su şebekesi bulunmaktadır. Prosesinde su kullanımı olan firmalardan atık su altyapı tesisine deşarj standartları aranmaktadır.