İmar Planı

İmar Planı

Bölgemizin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 11.03.1996 tarihinde onaylanarak kesinlik kazanmıştır.

- Gönen Deri Organize Sanayi Bölgesi Olarak T.C. Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’nın 09.03.2015 tarihli yazısıyla karma organizeye geçilmiş olup, Gönen Deri İhtisas Ve Karma Organize Sanayi Bölgesi olarak statü değiştirmiştir

11.03.1996-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

05.01.2024 Onay Tarihli İmar Planı