Haberler

Gönen OSB

13.12.2023 Tarihli Müteşebbis Heyet Toplantısında Tahsis ve Kiralamayla ilgili Genel Şartlar Güncellenmiştir

Tahsis ve kiralamayla ilgili genel şartlar;

 • Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesi 10.000 m3/gün olarak devam edeceği süre boyunca parsellerin atıksu miktarlarının 10.000 m3/parsel büyüklüğü olacak şekilde hesaplanmasına,
 •  
 • Atıksu parsel kullanım hakkı olmasına rağmen daha az evsel nitelikli atıksu oluşturan işletmelerin atıksu hakkının proses suyu oluşturan işletmeler tarafından firma kendi atıksu hakkını kullanmak isteyene kadar kullandırılması,
 1. Bölgemiz karma kısımda bulunan parsellere mevcut prosesler dışında kiralama yapılacak ise sadece evsel nitelikli atıksuyu olan firmalara kiralanmasına ve sadece mevcut yatırımcılar işletmelerin kendi çalıştıracak ise madde 1 de ki atıksu kullanım hakkının devamı,
 1. Bölgemiz deri kısmında kiralama yapmak isteyen yatırımcılardan ticaret sicil/nace koduna deri işletmeciliği ile ilgili sektör kodlarının işletilmesi,
 2.  
 3. Bölgemiz karma kısmında yer alan parsellere deri ve deriden işlenti yapacak firmalara kiracı hatta yatırımcı olsa dahi izin verilmemesi,
 4.  
 5. Mevcut kiracı ve yatırımcı dışında proses suyu olan işletmelerin kabul edilmemesi,
 6.  
 7. Bölgemiz deri kısmındaki mevcut yatırımcıların 10.000 m3/parsel büyüklüğü şeklindeki atıksu hakkının saklı kalması, derin su kuyusu kullanan/kullanacaksa kuyuya sayaç ve uzaktan okuma sistemi bağlanması, devlet su işlerinden kuyu ruhsatının alınması, ruhsatsız kuyuların kapatılması için gerekli yaptırımların uygulanması, kanal bağlantı öncesinde çıkış yapısına otomatik ızgara, çöktürme havuzu ve kanal tipi debimetre olmadan işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi ve bu süre içerisinde oluşabilecek atıksuyun en yüksek kademeden faturalandırılması,
 8.  
 9. Karma bölüme devir/satış işlemleri yapılacaksa yeni oluşacak firmanın sadece evsel nitelikli atıksuyu olan firmaların kabul edilmesi,
 10.  
 11. Firmaların kapasite artışına gitme taleplerini en az 6 ay öncesinde bölge müdürlüğümüze yazılı olarak bildiresine ve onay alınması,
 12.  
 13. Firmaların çevre izni, sanayi sicil belgesi, kapasite raporu, ÇED, imza sirküsü, imza yetkilisi vb. evraklarındaki güncellemeleri bölge müdürlüğümüze üst yazı ile bildirmesine, bildirim yapmayan firmaların evraklarını tamamlayana kadar işlemlerinin askıya alınması,
 14.  
 15. Bölgeye yeni gelecek firmaların yakıt olarak doğal gaz kullanım şartının olmasına ve mevcut firmaların 1 yıl içinde doğal gaza geçmesi (Yeşil OSB nin ilk şartı, ayrıca OSB kuruluş aşamasındaki ÇED belgesi için bölgede doğal gaz kullanılacağına dair noter onaylı taahhüt bulunmaktadır)
 16. Yeni yatırımcı/kiracılarda metal sektörü hariç geri dönüşüm tesislerine (kâğıt, plastik, gübre vb.) izin verilmemesi,
 17.  
 18. Yeni yatırımcı/kiracıların proseslerinde koku (kemik işleme tesisleri vb. gibi), toz ve baca emisyonu oluşturma ihtimali olan firmalara yer verilmemesine, tahsis sırasında yanıltıcı bilgi veren firmaların faaliyetlerinin durdurulması,
 19.  
 20. Çöktürme vb. tesislerin temizliği yapılacak ise ilgili tarihteki lisanslı tesise gönderilen arıtma çamuru ton bedelinin iki katı olacak şekilde firmaya faturalandırılması,

Gönen OSB

GÖNEN DERİ İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ YAPIM İŞİ İÇİN İHALE İLANI

GÖNEN DERİ İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ YAPIM İŞİ İÇİN İHALE İLANI

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak olan Gönen Deri İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi Küçük Sanayi Sitesi Projesi yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri içeren İhale Dosyası Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Taştepe Mevkii Gönen Balıkesir adresinden veya www.gonenosb.org.tr internet adreslerinden ücretsiz bir şekilde temin edilebilir. 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26/12/2022  Saat: 17:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.gonenosb.org.tr adresinde yayınlanacaktır.
 
Teklifler, 27/12/2022 tarihinde saat 14:00'da Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Taştepe Mevkii Gönen Balıkesir adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.
 
 

 

Gönen OSB

23.11.2020 tarihinde RM-A İstasyonu İhalesi Yapılacaktır

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde Doğal Gaz RM-A İstasyonu Yapım İşi İhalesi 23/11/2020 saat 14:00 de Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

İhale İlanı

İdari Şartname ve Standart Formlar

Gönen OSB

18/09/2020 tarihinde yapılan Doğal Gaz Yapım İşi İhalesi Sonuçlanmıştır

18/09/2020 tarihinde gerçekleşen Doğal Gaz Altyapısı Kurulması Yapım İşi ihalesi 

Aruklar İnşaat Taah. D.Gaz Nak. Müh. Peyz. San Tic. Ltd. Şti firması üzerinde

kalmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Sonuç Bildirgesi