İmar Hizmetleri

İmar Hizmetleri

Yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili tüm evraklar, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni Bölge Müdürlüğü tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

İmar Hizmetleri arasında;

  • Projelendirmeye esas İmar durum belgesi hazırlanması,
  • İnşaat ruhsatına esas projelerin kontrol edilmesi ve yapı ruhsatı düzenlenmesi,
  • Yapı Denetim işlemlerinin yürütülmesi,
  • Yapının tamamlanmasından sonra gerekli kontrollerin yapılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi de bulunmaktadır.